Opwekken
opwekken_header

De N470 heeft brede bermen waardoor er veel ruimte is om maatregelen op het gebied van energieopwekking te plaatsen. Samen met kennisinstellingen en bedrijven besluit de provincie welke maatregelen een plek krijgen langs de weg. Veelbelovende technologie kan langs de N470 ‘in het echt’ getest worden. Dat is nodig om technologie die in het laboratorium werkt, verder te ontwikkelen richting algemene toepasbaarheid.

Energie opwekken met behulp van levende planten

Plant-e_foto

Tijdens de fotosynthese produceren planten organische materialen. Een deel gebruiken ze zelf, de rest (soms wel zeventig procent) scheiden ze via hun wortels af aan de grond. Micro-organismen rond de wortels breken deze organische stoffen af, waarbij elektronen vrij komen. Door deze op de juiste manier op te vangen ontstaat er stroom. Een soort plantenbatterij die 100% duurzaam en 24 uur per dag werkt.

Samen met Plant-e, het bedrijf dat deze plantenbatterij ontwikkelt, en het Hoogheemraadschap Delfland heeft de provincie langs de N470 een proefopstelling aangelegd. In de proefopstelling wordt onder andere getest hoe lang de slangen moeten zijn, welke waterstand nodig is, wat de optimale diepte in de grond is en op welke afstand ze van elkaar moeten liggen om optimaal gebruik te maken van de in de bodem aanwezige elektronen. Het uitgangspunt van deze testen is het vergroten van het rendement van de plantenbatterij.

De provincie ziet veel in deze nieuwe technologie. Het systeem kan namelijk toegepast worden in wegbermen, weilanden en in natte natuur zonder zichtbaar te zijn. Ongeveer een kwart van het grondoppervlak in de provincie is in theorie geschikt om op deze manier duurzame energie te leveren.

Een geluidswal die energie opwekt

EnergyWall_VRI_Verlichting-01
De primaire functie van een geluidswal is het reduceren van geluid. Maar, de grote oppervlakte biedt kansen voor een dubbelfunctie als energie-opwekker. De provincie is daarom in samenwerking met de TU Delft en Green Village het project Energy Wall gestart. Daarin wordt onderzocht of de huidige geluidswal langs de N470, tussen de A13 en de rotonde met de Laan van Ruyven, veranderd kan worden in een Energy Wall.

De Energy Wall bestaat uit verwisselbare panelen met een functie, zoals het filteren van fijnstof of energie uit wind en zonlicht opwekken. Afhankelijk van de locatie wordt gekozen welke modules het meeste rendement zullen leveren. Zo is het logisch om veel zonnepanelen in de Energy Wall te plaatsen wanneer de geluidswal op het zuiden gericht is. Op een winderige locatie kan juist beter windenergie opgewekt worden. De modulaire opbouw maakt het ook mogelijk om andere producten op het gebied van energieopwekking te testen.

Op dit moment is het project in de onderzoeksfase. De hoeveelheid wind en zonlicht wordt gemeten op de beoogde locatie. De nieuwste technologieën worden onderzocht en kosten worden berekend. Bewoners kunnen meedenken over het ontwerp via het platform civocracy.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen? Volg ons dan op Twitter.