Start werkzaamheden rotonde Oostelijke Randweg
Op 12 juni start de provincie Zuid-Holland met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde die de Oostelijke Randweg met de N470 gaat verbinden.

De Oostelijke Randweg komt te liggen tussen N470 en de Katwijkerlaan en biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES-Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem, maar ook naar de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude.

De eerste voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het voorbelasten van de omliggende grond rond de toekomstige rotonde. Er wordt een grote hoeveelheid zand aangebracht dat ruim een half jaar moet blijven liggen. Het gewicht van het zand zorgt ervoor dat de ondergrond inklinkt en voldoende draagkracht heeft voor een rotonde. Zonder voorbelasting zou de rotonde gaan verzakken. Het aanbrengen van de voorbelasting en de voorbelasting zelf zal niet leiden tot enige hinder voor het verkeer. In de loop van 2018 wordt u geïnformeerd over de werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de rotonde.

Informatie over het project en de planning zal gepubliceerd worden op www.n470geeftenergie.nl en op www.zuid-holland.nl.