Meedoen
illustratie van participatie

Hoe meer mensen beter omgaan met energie, hoe meer invloed dit project heeft. Om te zorgen dat de N470 een weg wordt die in alle opzichten energie geeft, nodigt de provincie kennisinstellingen, bedrijven en omwonenden uit om mee te denken over de verschillende maatregelen. Al in een vroeg stadium gaat de provincie in gesprek met de omgeving. Ook organiseert de provincie gelegenheden waar verschillende belanghebbenden met elkaar in contact komen. Bijvoorbeeld tijdens de brainstormmiddag in december 2014, of tijdens de innovatiemiddag in februari 2015 waar aannemers en innovatieve bedrijven met elkaar kennis maakten.

Meedoen met de N470 op verschillende manieren. Kennisinstellingen kunnen hun experimentele technologie testen in proefopstellingen. Zo wordt een deel van de Energy Wall geschikt gemaakt om de nieuwste technologie op het gebied van zonnecellen te testen. Bedrijven kunnen hun innovatieve materialen aanbieden of zelf maatregelen nemen die het besparen of opwekken van energie stimuleren. De aannemer die de weg straks gaat bouwen zal eigen innovaties testen op of langs de weg. Omwonenden kunnen meedenken over de maatregelen die de provincie wil nemen. Bijvoorbeeld via het platform Civocracy. Daar heeft de provincie een discussie geopend over de vernieuwing van het geluidsscherm langs de N470. Uw ideeën zijn welkom.

Een kunstwerk

De Bedrijvenkring Schieoevers heeft in samenwerking met de provincie en de gemeente Delft het initiatief genomen om het viaduct over de Schieweg met een kunstwerk te verfraaien. Ook het beheer van het groen rond het bedrijventerrein is aan de Bedrijvenkring overgedragen, op eigen verzoek.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen of meedoen? Neem dan contact met ons op.